home

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van deze website, door deze website te gebruiken aanvaardt u volledig deze disclaimer. Als u het niet eens bent met enig deel van deze disclaimer, gebruik deze website dan niet. De eigenaar behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Controleer daarom regelmatig op wijzigingen. Door deze website te gebruiken, nadat er wijzigingen zijn doorgevoerd, gaat u met deze wijzigingen akkoord, ongeacht of u ze heeft beoordeeld.

 1. Definities van deze disclaimer
  • De eigenaar: de eigenaar van deze website, Norak Active AB, gevestigd in Sifferbo, Zweden
  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen op deze website
  • U: de gebruiker (bezoeker) van deze website
  • De content: alle in deze website aanwezige inhoud (data en plaatjes)
 2. Het gebruik van alle informatie op deze website is voor eigen risico.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 6. Op deze website rust copyright. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.


Dalarna Wandelen
Gimmenvägen 1
785 63 Sifferbo
Zweden
Email: info@dalarna-wandelen.nl

topNaar Top pagina